Príďte do akademickej knižnice, zalistujte a začítajte sa do vystavených kníh z jej fondu, ktorými si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania.
Výstava kníh je prístupná počas prevádzkovej doby knižnice do 13. 9. 2019.

Kolektív AK

Foto: Mgr. Mária Mestická