Vytlačiť
Kategória: Akcie v AK
Návštevy: 414

{jcomments off}

Dňa 27.09.2018 sa v aule uskutočnila informačná príprava študentov 1. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia AOS.
Vedúca akademickej knižnice Mgr. Mária Mestická privítala študentov a predstavila špecialistu na elektronické informačné zdroje z firmy Albertina Icome Bratislava - Mgr. Ladislava Svršeka, ktorý záujemcom priblížil vyhľadávanie v relevantných odborných informačných zdrojoch v licencovaných a aj voľne prístupných elektronicko-informačných zdrojoch dostupných v rámci AOS (portál Summon, databázy ProQuest...).
Veríme, že tieto informácie pomôžu študentom pri spracovávaní ich záverečných prác.

- kolektív AK