Vytlačiť
Kategória: Akcie v AK
Návštevy: 1011

{jcomments off}

Akademická knižnica AOS v snahe skvalitniť poskytované služby, pripravila dotazníkový prieskum medzi svojimi používateľmi, s cieľom zistiť priamo od nich o aký titul informačných dokumentov, či informácií by mala AK rozšíriť svoju ponuku.

Prieskum bol anonymný a bol adresovaný všetkým používateľom AK v tlačenej forme aj priamym interaktívnym vyplnením elektronickej ankety a jej následným odoslaním na webovej stránke AK. V tlačenej forme bol dotazník dostupný v požičovni a študovni AK.

Výsledky prieskumu nájdete na tejto linke.

Text: Soňa Jačalová