Dňa 7.10.2016 sa v priestoroch akademickej knižnice uskutočnila informačná príprava študentov 3.ročníka bakalárskeho štúdia AOS.
Vedúci akademickej knižnice Ing. Milan Majerko privítal študentov. Pani Beáta Pokrievková bližšie oboznámila študentov s rešeršovaním a Mgr. Marta Kotianová, v spolupráci s Mgr. Milošom Húsenicom, s vyhľadávaním v EIZ.
Veríme, že tieto informácie pomôžu študentom pri spracovávaní ich záverečných prác.

text: Beáta Pokrievková

foto: Mgr. Miloš Húsenica