Dňa 9.10.2014 sa v popoludňajších hodinách v priestoroch akademickej knižnice uskutočnila plánovaná informačná príprava študentov 1. ročníka AOS. Študenti boli v rámci prednášky oboznámení  s poslaním akademickej knižnice a knižnično-informačnými službami.


Praktické ukážky on-line katalógu AK študentom uľahčia proces objednávania študijnej literatúry. Predstavenie portálu SUMMON im zas pomôže vo vyhľadávaní relevantných odborných informácií v licencovaných a aj voľne prístupných elektronicko-informačných zdrojoch dostupných v rámci AOS.


Veríme, že celá akcia bola pre študentov prínosom a svojou mierou prispeje k  zefektívneniu a skvalitneniu ich štúdia na nasej škole.

foto: Ing. Danuša Spilá