Vytlačiť
Kategória: Knižné novinky 2022

Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac september 2022.

Základný fond

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Knihy vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy.
Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 35854
Gillespie, Andrew
Desert Fire The Diary of a Cold War Gunner

Beletria

Knihy boli nakúpené z Fondu na podporu umenia

lmaoskblK 36403
Brestenská, Kristína
V očiach pomstiteľa

lmaoskblK 36404
Brestenská, Kristína
V rukách nepriateľa

lmaoskblK 36405
Remarque, Erich Maria
Na západe nič nové

lmaoskblK 36406
Shakespeare, William
Hamlet

lmaoskblK 36407
Salinger, J. D.
Kto chytá v žite

lmaoskblK 36408
Gregory, Philippa
Biela kráľovná

lmaoskblK 36409
Balogh, Mary
Zrodila sa láska

lmaoskblK 36410
Pronská, Jana
Prekliata láska

lmaoskblK 36411
Feather, Jane
Diamantové pokušenie

lmaoskblK 36412
Adlington, L. J.
Krajčírky z Auschwitzu skutočný príbeh žien, ktoré šili, aby prežili

lmaoskblK 36413
Connelly, Michael
Hodina duchov

lmaoskblK 36414
Horst, Jørn Lier
V sieti

lmaoskblK 36415
Börjlind, Cilla
Milosrdný samaritán

lmaoskblK 36416
Rosenfeldt, Hans
Vlčie leto

lmaoskblK 36417
Minier, Bernard
Kruh

lmaoskblK 36418
Thelen, Marko
Tupilak severský posol smrti : inšpirované skutočnými udalosťami

lmaoskblK 36419
Caplin, Julie
Hotelík na Islande

lmaoskblK 36420
Velinská, Sara Mia
Prokurátor a ja

lmaoskblK 36421
Rimová, Andrea
Nech prší, keď plačem Dáždnik pre Tamaru

lmaoskblK 36422
Olrinková, Lucia
Ako slaný karamel

lmaoskblK 36423
Foley, Gaelen
Pirátsky princ

lmaoskblK 36424
Foley, Gaelen
Čarovný princ

lmaoskblK 36425
Dedinská, Eva
Hanino tajomstvo

lmaoskblK 36426
Gahérová, Lenka
Prebaľovala som génia

lmaoskblK 36427
Gillerová, Katarína
Hra na milovanie

lmaoskblK 36428
Moorcroft, Sue
Leto v Taliansku

lmaoskblK 36429
Banáš, Jozef
Som Baťa, dokážem to! inšpiratívny román o geniálnom podnikateľovi

lmaoskblK 36430
Roberts, Nora
Stejná jako ona

lmaoskblK 36431
Rúfus, Milan
Studňa 141 básní

lmaoskblK 36432
Válek, Miroslav
Domáca úloha

lmaoskblK 36433
Švenková, Viera
Lesné ticho

lmaoskblK 36434
Šulajová, Zuzka
Oheň v srdciach

lmaoskblK 36435
Laučík, Ivan
Sme (stále) príbuzní na začiatku

lmaoskblK 36436
Hviezdoslav, Pavol Országh
Hájnikova žena

lmaoskblK 36437
Keefe, Patrick Radden
Nič nehovor pravdivý príbeh o zabíjaní a spomínaní v Severnom Írsku

lmaoskblK 36438
Kollár, Ján
Dcéra Slávy

lmaoskblK 36439
Micenková, Jana
Krv je len voda

lmaoskblK 36440
Modiano, Patrick
Aby si sa nestratil v našej štvrti

lmaoskblK 36441
Hečko, Maroš
Dedičstvo po barbaroch

lmaoskblK 36442
Berge, Lars
Projekt vlk

lmaoskblK 36443
Bančej, Maroš
Posledný valčík pre Maleu

lmaoskblK 36444
Jaglová, Tatiana
Čertova svadba

Dizertačné práce

lmaoskDrDIZ 132
Joščák, Martin
Geopolitické súperenie v regióne Centrálnej Ázie a jeho vplyv na vývoj bezpečnostnej situácie dizertačná práca

lmaoskDrDIZ 133
Sasarák, Jakub
Možnosti prípravy obyvateľstva v reakcii na krízové situécie na území štátu dizertačná práca

lmaoskDrDIZ 134
Sabo, Viktor
Religiozita ako prostriedok na riešenie krízových situácií profesionálnych vojakov v operáciách medzinárodného krízového manažmentu dizertačná práca

Diplomové práce

lmaoskDIPLOM 3935
Biľanská, Michaela
Detekcia a klasifikácia objektov v obraze diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3936
Bocko, Stanislav
Reverzné inžinierstvo bajtového kódu jazyka JAVA diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3937
Čorba, Jakub
Kybernetické útoky a ich realizácia diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3938
Havrila, Patrik
Zber prevádzkových údajov motorového vozidla diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3939
Hruška, Matej
Využitie firewallu na analýzu a filtrovanie prenášaných dát diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3940
Vaš, Peter
Analýza textového obsahu diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3941
Pál, Marko
Bezpečnosť architektúr vybraných počítačových systémov diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3942
Marettová, Barbora
Porovnávacia analýza časovej odozvy databázových serverov Microsoft SQL Server a Firebird na vybrané testovacie scenáre diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3943
Kršačok, Jozef
Optimalizácia a paralelizácia algoritmu pulzne viazanej neurónovej siete diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3944
Kopecký, Štefan
Návrh webovej aplikácie pre zdieľanie multimediálneho obsahu diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3945
Kolcun, Adrián
Využitie technológie kontajnerov so systémom Moodle diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3946
Kašperan, Jozef
Návrh autonómneho prostriedku na zber vybraných údajov z prostredia diplomová práca
lmaoskDIPLOM 3947
Jung, Matej
Možnosti útokov na vybrané šifrovacie systémy diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3948
Žiaková, Simona
Zabezpečenie webového sídla diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3949
Zoller, František
Detekcia podobnosti textov s využitím synonymického slovníka diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3950
Dolhý, Peter
Čistenie trás v podmienkach OS SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3951
Dvorjak, Michal
Núdzové zásobovanie vodou ako doplnková spôsobilosť ženijných jednotiek diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3952
Lichvarčíková, Katarína
Zhodnotenie využiteľnosti diaľkovo ovládaných prostriedkov EOD jednotkami v OS SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3953
Marko, Milan
Mostové provizóriá v podmienkach OS SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3954
Miždová, Andrea
Kurz veliteľov ženijných čiat diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3955
Vrbovský, Tomáš
Ničenie vodných stavieb a jeho vplyv na terén diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3956
Beihoffner, Róbert
Determinanty rozvoja logistickej výzbroje, výstroja a infraštruktúry diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3957
Humenná, Monika
Potenciál a kapacity vojenskej logistiky pre poskytovanie logistických služieb diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3958
Kaliský, Dalibor
Možnosti predchádzania dezinformáciám prostredníctvom strategickej komunikácie diplomová práca
lmaoskDIPLOM 3959
Kormoš, Matúš
Nové úlohy dopravnej logistiky v OS SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3960
Liška, Ivo
Výcvikové simulátory novej generácie diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3961
Matejková, Lenka
Manažérstvo aktív diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3962
Pavelková, Bibiána
Ekonomické nástroje a príklady ich využitia v súčasnom spôsobe vedenia hybridnej vojny diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3963
Tinák, Matej
Aplikácia medzinárodného humanitárneho práva v ozbrojenom konflikte diplomová práca

Bakalárske práce

lmaoskBAKAL 942
Lazorik, Erik
Teoretický rozbor zapojení a vlastností nízkošumových zosilňovačov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 943
Juško, Adam
Návrh a konštrukcia laboratórnych pomôcok pre meranie stabilizátorov napätia bakalárska práca

lmaoskBAKAL 944
Chmelík, Pavel
Vplyv impendančného prispôsobenia na účinnosť antén v pásme krátkych vĺn bakalárska práca

lmaoskBAKAL 945
Hurtuk, Eduard
Laboratórne merania AC, DC výkonu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 946
Bojanovský, Filip
Návrh 3D tlačiarne na platforme ARDUINO bakalárska práca

lmaoskBAKAL 947
Baka, Marek
Sémantická analýza obsahu webovej stránky bakalárska práca

lmaoskBAKAL 948
Banár, Marcel
Správa aplikácií v prostredí vysokoškolskej katedry bakalárska práca

lmaoskBAKAL 949
Dulenčin, Filip
Zariadenie na realizáciu SMS bomb útoku bakalárska práca

lmaoskBAKAL 950
Horváth, Jozef
Algoritmy strojového učenia pre analýzu webovej stránky bakalárska práca

lmaoskBAKAL 951
Janok, Matúš
Detekcia prítomnosti rúška na tvári bakalárska práca

lmaoskBAKAL 952
Javorská, Alexandra
Vizualizácia dát v jazyku Python bakalárska práca

lmaoskBAKAL 953
Kollár, Dominik
Porovnanie učiacich algoritmov v TPM bakalárska práca

lmaoskBAKAL 954
Kurucová, Veronika
Strojové učenie v jazyku Python bakalárska práca

lmaoskBAKAL 955
Ližičiar, Andrej
Aspekty bezpečnosti bezdrôtových sietí bakalárska práca

lmaoskBAKAL 956
Makeľ, Patrik
Súčasné počítačové hrozby bakalárska práca

lmaoskBAKAL 957
Sotoniak, Bohuslav
Záťažové testovanie databázového servera Firebird bakalárska práca

lmaoskBAKAL 958
Šinaľ, František
Vojenské informačné systémy pre taktický stupeň velenia bakalárska práca

lmaoskBAKAL 959
Šoltés, Matúš
Smerovanie pomocou transparentného TOR proxy bakalárska práca

lmaoskBAKAL 960
Valčo, Marek
Návrh databázy pre evidenciu normatívnych predpisov v OS SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 961
Kotrík, Pavel
Systémy indikácie kvality motorového oleja v spaľovacích motoroch a možností ich využitia vo vojenských vozidlách bakalárska práca

lmaoskBAKAL 962
Budvesel, Tomáš
Diagnostika elektronických systémov ESP a ABS v motorových vozidlách bakalárska práca

lmaoskBAKAL 963
Gabriel, Lukáš
Možnosti využitia hydrogénu pre vojenské aplikácie bakalárska práca

lmaoskBAKAL 964
Handzilko, Jakub
Nekonvenčné spôsoby pohybu mobilnej vojenskej techniky bakalárska práca

lmaoskBAKAL 965
Jurkovič, Matúš
Tvorba modelu iniciátora Ro-8 v CAD prostredí bakalárska práca

lmaoskBAKAL 966
Kmeť, Radoslav
Analýza možnosti modernizácie munície pre RPTZ (RPG-7 a RPG-75) bakalárska práca

lmaoskBAKAL 967
Kolečár, Jakub
Tvorba modelu míny PT-Mi-Ba-III v CAD prostredí bakalárska práca

lmaoskBAKAL 968
Konečný, Martin
Nové metódy ochrany munície počas skladovania bakalárska práca

lmaoskBAKAL 969
Polák, Michal
Prehľad a využitie nočných pozorovacích a prieskumných systémov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 970
Nagy, Jakub
Diagnostika a analýza možností zlepšenia brzdného účinku brzdových systémov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 971
Ölveczký, Andrej
Alternatívne zdroje energie pre pohonné jednotky v podmienkach OS SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 972
Matľák, Samuel
Ošetrovanie a údržba pásového vozidla OT-90 hybrid bakalárska práca

lmaoskBAKAL 973
Marušak, Norbert
Komfortné systémy použité v konštrukcii vojenských vozidiel bakalárska práca

lmaoskBAKAL 974
Valek, Filip
Diagnostika a záťažové testy olovených akumulátorov v motorových vozidlách bakalárska práca

lmaoskBAKAL 975
Ostrica, Ján
Diagnostika rámov, korieb a karosérií vojenských vozidiel bakalárska práca

lmaoskBAKAL 976
Petriska, Marek
Komplexná diagnostika podvozkov kolesových vozidiel v OS SR bakalárska práca

E-knihy

lmaoskEB_2022/124
Innovation in Language Learning and Teaching the Case of the Middle East and North Africa edited by: Hayo Reinders, Christine Coombe, Andrew Littlejohn und Dara Tafazoli

lmaoskEB_2022/125
Ruggiero, Diana M.
Teaching World Languages for Specific Purposes a Practical Guide Diana M. Ruggiero

lmaoskEB_2022/126
Belan, Lubomír
Základy projektového riadenia v Ozbrojených silách vysokoškolská učebnica