Vytlačiť
Kategória: Knižné novinky 2019

Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac máj - júl 2019.

Základný fond

lmaoskZF 34982
The Routledge Research Companion to Security Outsourcing Edited by Joakim Berndtsson, Christopher Kinsey

lmaoskZF 34983
Dalziel, Paul
Wellbeing Economics The Capabilities Approach to Prosperity

lmaoskZF 34984
Očkay, Miloš, 1978-
VoIP Cisco Unified Communications Manager Express, A Hands-On Approach

lmaoskZF 35005
25 rokov rozvoja Slovenskej republiky

lmaoskZF 35006
Vítek, Peter, 1970-
Liptovský Mikuláš a Veľká vojna

lmaoskZF 35021
Kmeť, Martin
Čarovný Liptov = Magical Liptov Region Martin Kmeť, Adriana Drugová

Učebnice

lmaoskUč 5483
Huna, Rudolf
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elekrických zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC (výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)

lmaoskUč 5484
Marek, Ján
Mierové operácie OSN

lmaoskUč 5485
Levický, Dušan
Úvod do kybernetickej bezpečnosti

CD-ROM

lmaoskCD 132/2018
Praktická elektronika A Radio; Konstrukční elektronika A Radio; Amatérské radio elektronický zdroj

Beletria

lmaoskblK 35856
Petráš, Pavol, 1931-
Obrazáreň

lmaoskblK 35857
Brown, Simon, 1957-
Feng šuej pre šťastný domov premeňte svoj život a domov za víkend

lmaoskblK 35858
Rodinný domáci lekár viac ako 1700 odborných rád pre svojpomocné liečenie

lmaoskblK 35859
Geislerová, Anna
P.S.

lmaoskblK 35860
Shemesh, Jana, 1975-
Dobrá krajinaLiečivé obklady a zábaly z liečivých rastlín a prírodných materiálo

Autoreferáty (DrDIZ/AUT)

lmaoskDrDIZ/AUT 290
Perun, Peter
Interakcia strely s hlavňou v malokalibrových zbraniach autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

lmaoskDrDIZ/AUT 291
Palko, Peter
Stanovenie možností na obmedzenie zneužívania legislatívnych pravidiel pre držanie a používanie prostriedkov osobnej ochrany občana Európskej únie autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

lmaoskDrDIZ/AUT 292
Mašľan, Martin
Využitie metód analýzy bezpečnostných rizík pri ochrane prepravy osôb a materiálu autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

lmaoskDrDIZ/AUT 293
Turac, Jozef
Možnosti využitia občianskych združení pri riešení krízových situáciií na území Slovenskej republiky autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

lmaoskDrDIZ/AUT 294
Rindzák, Peter
Architektúry NEC autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

lmaoskDrDIZ/AUT 295
Stoláriková, Katarína
Medzinárodný krízový manažment v kontexte európskej a svetovej bezpečnosti autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

Habilitačné práce

lmaoskHABIL 54
Šostronek, Mikuláš
Rádiometria v milimetrovom pásme

lmaoskHABIL 55
Majchút, Ivan, 1967-
Možné riešenia konfliktu gréckej a tureckej komunity na Cypre

Doktorandské práce

lmaoskDrDIZ 110
Perun, Peter
Interakcia strely s hlavňou v malokalibrových zbraniach

Konferenčné materiály

lmaoskKONF 641/CD/2018
Študentská vedecká konferencia 2018 zborník abstraktov študentských vedeckých a odborných prác : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš

lmaoskKONF 720/2019
TRANSCOM (13. : 2019 : Žilina, Slovensko)

Mapy

lmaoskMAPA 32
Topografické mapování českých zemí kartografický dokument soubor map k 90. výročí vzniku Geografické služby AČR

lmaoskMAPA 33
Morava a Slezko na starých mapaách kartografický dokument soubor map k 90. výročí vzniku Geografické služby AČR

lmaoskMAPA 34
Slovensko na mapách kartografický dokument (1500-2012)

Bakalárske práce

lmaoskBAKAL 738
Blaško, Ján Bc.
Možnosti využitia mikrokontroléra Arduino bakalárska práca

lmaoskBAKAL 739
Schmidt, Viliam Bc.
Návrh a realizácia aditívneho zmiešavača bakalárska práca

lmaoskBAKAL 740
Pevný, Vladan
Meranie šírenia rádiových signálov v urbanistickom prostredí bakalárska práca

lmaoskBAKAL 741
Želonka, Václav
Analógové obvody spracovania signálov v senzorových systémoch bakalárska práca

lmaoskBAKAL 742
Široký, Dušan Bc.
Moderné rádiovlnové technológie bakalárska práca

lmaoskBAKAL 743
Lucina, Radoslav
Zabezpečovací systém s využitím programovateľného automatu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 744
Ondrejka, Oliver Orest
Biometrické senzory a senzorové systémy vo vojenských a bezpečnostných aplikáciách bakalárska práca

lmaoskBAKAL 745
Nekoranec, Andrej
Meracie pracovisko inerciálnych senzorov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 746
Zverbík, Jozef
Návrh a realizácia modulátora frekvenčne modulovaného signálu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 747
Repa, Lukáš
Meracie pracovisko inerciálnych senzorov II bakalárska práca

lmaoskBAKAL 748
Ľoncová, Jana
Rádiové moduly pre bezdrôtové senzorové siete bakalárska práca

lmaoskBAKAL 749
Bučková, Sofia
Anténové prepínače vo vojenskej technike bakalárska práca

lmaoskBAKAL 750
Adamec, Matej
Herné stromy a ich aplikácie bakalárska práca

lmaoskBAKAL 751
Baloghová, Veronika Bc.
Možnosti softvérového prostredia Caine pre digitálnu forenznú analýzu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 752
Čillík, Adam
Správa a zabezpečenie PC s OS Windows v prostredí podnikovej siete bakalárska práca

lmaoskBAKAL 753
Gago, Daniel
Optimalizácia spotreby elektrickej energie jednodoskového počítača Raspberry Pi bakalárska práca

lmaoskBAKAL 754
Janigová, Petra
Linux server a vybrané služby bakalárska práca

lmaoskBAKAL 755
Javorček, Adrián
Možnosti softvérového prostredia Parrot pre digitálnu forenznú analýzu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 756
Kovalčík, Matej
Návrh informačného systému pomocou CMS bakalárska práca

lmaoskBAKAL 757
Orlík, Patrik
VOIP ústredňa Asterisk a prehľad poskytovaných možností bakalárska práca

lmaoskBAKAL 758
Pajtinka, Tomáš
Návrh a implementácia databázy leteckých meračských snímok bakalárska práca

lmaoskBAKAL 759
Rapčan, Ján Bc.
Webové služby a ich využitie v prostredí OS SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 760
Štefánik, Lukáš Bc.
Replikácia databázy pre spracovanie údajov v prostredí rôznych SW nástrojov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 761
Štuber, Stanislav
Návrh a implementácia databázy pre evidenciu geografických produktov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 762
Veľas, Matej
Prehľad softvérových riešení pre detekciu prienikov v počítačových sieťach bakalárska práca

lmaoskBAKAL 763
Žatková, Pavlína
Návrh databázy pre evidenciu materiálu v podmienkach OS SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 764
Búri, Filip
Mechanizačné a manipulačné prostriedky pre vykonávanie opráv v OS SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 765
Dančo, Michal
Metódy merania vo vnútornej balistike bakalárska práca

lmaoskBAKAL 766
Foriš, Martin
Štúdia maskovacích prostriedkov pre bojovú techniku bakalárska práca

lmaoskBAKAL 767
Garai, Dominik
Vplyv rozptylu hmotnosti malokalibrovej strely na začiatočnú rýchlosť strely bakalárska práca

lmaoskBAKAL 768
Hortobágyi, Marek
Možnosti a využitie 3D tlače vo vojenských podmienkach bakalárska práca

lmaoskBAKAL 769
Chromek, Filip
Termovízia ako pokročilý diagnostický nástroj v technike bakalárska práca

lmaoskBAKAL 770
Ivaničková, Ivana Bc.
Munícia pre malokalibrové kanóny z moderných bojových vozidiel bakalárska práca

lmaoskBAKAL 771
Krajč, Andrej
Analýza mechanizmu spúšťania streľby ručnej palnej zbrane v bez posádkovom prostriedku bakalárska práca

lmaoskBAKAL 772
Majtán, Adam
Riadenie a vyhodnocovanie SAP služby PHM v OS SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 773
Matušík, Lukáš
Štúdia systémov odpruženia mobilných prostriedkov s pásovým podvozkom bakalárska práca

lmaoskBAKAL 774
Rosinec, Stanislav
Kontrolný systém PHM v OS SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 775
Rumlová, Marcela
Bezposádkové pozemné a lietajúce prostriedky a možnosti ich kooperatívnej činnosti bakalárska práca

lmaoskBAKAL 776
Staško, Martin
Štúdia bezposádkovej mobilnej techniky určenej pre likvidáciu mín a výbušných systémov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 777
Šelinger, Patrik
Vývoj kolesových obrnených transportérov s usporiadaním 4x4 bakalárska práca

lmaoskBAKAL 778
Štureková, Eva Bc.
Stacionárny dielenský prostriedok pre vykonávanie opráv nákladných motorových vozidiel bakalárska práca

lmaoskBAKAL 779
Belej, Dávid
Využitie trhacích prác v rámci plnenia úloh domáceho krízového manažmentu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 780
Biely, Rastislav
Vplyv použitia rôznych spôsobov určenia balistických podmienok streľby na presnosť úplnej prípravy prvkov pre streľbu delostreleckých zbraňových systémov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 781
Bobok, Adrián
Kompetencie manažérov logistiky a kompetenčný model bakalárska práca

lmaoskBAKAL 782
Dlholucký, Denis
Použitie bezpilotných prostriedkov v bojových operáciách bakalárska práca

lmaoskBAKAL 783
Gál, Dominik Bc.
Vojny 21. storočia - hybridné vojny bakalárska práca

lmaoskBAKAL 784
Gregor, Richard Bc.
Vojna a vojnový stav v právnom poriadku Slovenskej republiky bakalárska práca

lmaoskBAKAL 785
Hajdík, Marek
Vnútorná a vonkajšia bezpečnosť prvých slovanských štátnych útvarov na našom území v 7. až 10. storočí bakalárska práca

lmaoskBAKAL 786
Hricová, Petra Bc.
Vplyv emocionálnej inteligencie na veliteľskú kompetenciu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 787
Jurečko, Kristián
Vojenské umenie Alexandra Veľkého bakalárska práca

lmaoskBAKAL 788
Kopaničák, Andrej
Činnosť mechanizovanej čaty pri boji na zdržanie (teoretický konspekt) bakalárska práca

lmaoskBAKAL 789
Krištof, Marek Bc.
Nové dimenzie bezpečnosti bakalárska práca

lmaoskBAKAL 790
Krivjanský, Štefan
Ženijná podpora vykonávaná ženijnou čatou manévrového práporu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 791
Legerský, Samuel
Činnosť mechanizovanej čaty v priestore sústredenia (teoretický konspekt) bakalárska práca

lmaoskBAKAL 792
Lietava, Dominik
Podporné nástroje rozhodovacieho procesu v krízovom riadení bakalárska práca

lmaoskBAKAL 793
Rosina, Jaroslav Bc.
Ničenie mostov so spojitými nosníkmi bakalárska práca

lmaoskBAKAL 794
Nagy, Juraj Bc.
Matematicko-štatistické metódy rozhodovania a možnosti využitia vo vojenskej praxi bakalárska práca

lmaoskBAKAL 795
Novák, Peter Bc.
Využitie metód na podporu rozhodovania vo vojenských jednotkách bakalárska práca

lmaoskBAKAL 796
Nyéki, Jakub
Bojová skupina ako jednotka rýchleho nasadenia Európskej únie bakalárska práca

lmaoskBAKAL 797
Olejníková, Veronika
Vplyv použitia rôznych spôsobov topografického a geodetického pripojenia na presnosť úplnej prípravy prvkov pre streľbu delostreleckých zbraňových systémov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 798
Oršula, Anton Bc.
Systém Miles 2000 a možnosti jeho využitia v OS SR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 799
Palko, Michael
Činnosť slovenského letectva v priebehu Slovenského národného povstania bakalárska práca

lmaoskBAKAL 800
Paraj, František
Vplyv použitia prieskumných prostriedkov na presnosť úplnej prípravy prvkov pre streľbu delostreleckých zbraňových systémov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 801
Pisarczyk, Sarah Mária
Zodpovednosť profesionálneho vojaka za porušenie služobnej disciplíny bakalárska práca

lmaoskBAKAL 802
Rusínová, Lenka
Migrácia a multikulturalizmus ako bezpečnostný problém Európskej únie bakalárska práca

lmaoskBAKAL 803
Slatkovský, David
Bipolárny svet v čase studenej vojny a jeho dopady na ČSR bakalárska práca

lmaoskBAKAL 804
Švajková, Angelika
Vodca v špecifickom vojenskom prostredíi bakalárska práca

lmaoskBAKAL 805
Tomulcová, Soňa
Vplyv zastarania údajov meteorologickej správy na presnosť úplnej prípravy prvkov pre streľbu delostreleckých zbraňových systémov bakalárska práca

lmaoskBAKAL 806
Valenščak, Matej
Možnosti zaistenia vlastnej bezpečnosti bojovej prieskumnej hliadky počas taktického presunu bakalárska práca

lmaoskBAKAL 807
Vašová, Patrícia
Riešenie konfliktov vo vojenskej jednotke bakalárska práca

lmaoskBAKAL 808
Zavacký, Adrián
Protipovstalecká činnosť jednotiek armády slovenského štátu na východnom fronte v priebehu druhej svetovej vojny bakalárska práca

lmaoskBAKAL 809
Zátureczká, Michaela
Vplyv teroristických útokov na bezpečnostnú situáciu v Európskej únii bakalárska práca