Vytlačiť
Kategória: Knižné novinky 2018

Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac apríl 2018.

Základný fond

lmaoskZF 34830
Veľký atlas svetových dejín

lmaoskZF 34831
Čandík, Marek, 1974-  
Systém řízení státních organizací, jeho charakter a základní problémy sborník odborných prací

lmaoskZF 34832
Repčík, Dušan
Vybrané kapitoly z elektroniky pre bezpečnostný manažment metódy analýzy lineárnych a linearizovaných aktívnych obvodov so sústredenými parametrami

lmaoskZF 34833
Repčík, Dušan
Vybrané kapitoly z elektrotechniky pre bezpečnostný manažment metódy analýzy lineárnych a linearizovaných pasívnych obvodov so sústredenými parametrami

lmaoskZF 34834
Levický, Dušan
Aplikovaná kryptografia od utajenia správ ku kybernetickej bezpečnosť

Beletria

lmaoskblK 35738
Mytológia bohovia, hrdinovia, mýty

Učebnice

lmaoskUč 5469
Martinská, Mária, 1972-  
Rodová rovnosť v ozbrojených silách

Habilitačné práce

lmaoskHABIL 53
Korecki, Zbyšek
Dynamika vývoje globálního bezpečnostního prostředí a její vliv na sdružování a sdílení kapacit států Visegrádské skupiny