Vytlačiť
Kategória: Knižné novinky 2017

Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac máj 2017.

Základný fond

Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990) VI. zväzok, T-Ž
lmaoskZF 18468/6

Bielik, Viktor
Laktát v športovom tréningu
lmaoskZF 34630

Bielik, Viktor
Regenerácia v športe
lmaoskZF 34631

Bínovský, Alexander
Anatómia pre športovcov I Pohybový systém
lmaoskZF 34632/1

Bínovský, Alexander
Anatómia pre športovcov II Orgánové systémy
lmaoskZF 34632/2

Perlmutter, David
Zdravý mozog sila črevnej mikroflóry, ktorá dokáže vyliečiť a chrániť váš mozog - celý život
lmaoskZF 34633

Jebavý, Radim
Posilování s balančními pomůckami
lmaoskZF 34634

Jebavý, Radim
Rozcvičení ve sportu
lmaoskZF 34635

Liebman, Hollis Lance
Střed těla core trénink : přehledný průvodce pro posílení všech svalů
lmaoskZF 34636

The 3rd Common Security and Defence Policy Olympiad [The Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 4th-7th October 2017, Liptovský Mikuláš, Slovakia]
lmaoskZF 34637

Učebnice

Harakaľ, Marcel
Special arithmetics and digital logic design scientific monograph
lmaoskUč 5462

Konferenčný materiál

Študentská vedecká konferencia 2017 zborník abstraktov študentských vedeckých a odborných prác
lmaoskKONF 641/CD/2017

"Potenciál riadenia rozmanitosti a rodovej rovnosti v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch" zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Mikuláš 26.-27. 10. 2016
lmaoskKONF 735/CD/2016

DrDIZ/AUT

Šteuček, Ján, Ing.
Tvorba zásob v Ozbrojených silách SR autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."
lmaoskDrDIZ/AUT 271

Tarcsi, Gustáv
Možnosti zvýšenia efektívnosti obranného plánovania v rezorte obrany SR autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."
lmaoskDrDIZ/AUT 272