Naďalej pretrváva povinnosť  nosenia rúška alebo iného prekrytia úst a nosa a dezinfekcie rúk pri vstupe do AK. Rúško je povinné aj v prípade, že cez priestor požičovne len prechádzate do služobných priestorov AK (do kancelárií) – v tomto prípade je vopred potrebné dohodnúť sa telefonicky s konkrétnym zamestnancom AK.

V oddelení beletrie bude umožnený voľný výber kníh.

1.7.2020 – 3.7.2020     
Streda – štvrtok 7:45 h. – 12:00 h.  13:00 h. – 14:45 h. 
Piatok    7:45 h. – 12:00 h.  
     
6.7.2020 – 10.7.2020    
Pondelok  7:45 h. – 12:00 h. 13:00 h. – 14:45 h.
Utorok – štvrtok   7:45 h. – 12:00 h. 13:00 h. – 16:45 h.
Piatok  7:45 h. – 12:00 h.  
     
13.7.2020 – 31.8.2020    
Pondelok – piatok 8:00 h.  – 10:00 h.