Vytlačiť
Kategória: Novinky

fpu2
Akademická knižnica AOS uspela so žiadosťou č.19-514-04069 o dotáciu z Fondu na podporu umenia projektom „Skvalitnenie a doplnenie knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika“ v rámci podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc. Fond na podporu umenia (ďalej „FPU“) podporí nákup kníh a časopisov vo výške 3000, - Eur počas realizačného obdobia júl 2019 – máj 2020. Prostredníctvom finančného príspevku z FPU akademická knižnica rozšíri ponuku svojho knižničného fondu o knihy a časopisy vydané s podporou FPU a odborné publikácie s cieľom lepšieho uspokojovania vzdelávacích a kultúrnych potrieb čitateľov. Informácie o nových informačných prameňoch podporených FPU budú zverejnené na webovej stránke akademickej knižnice ak.aos.sk

Foto: Mgr. Mária Mestická