Vytlačiť
Kategória: Novinky

{jcomments off}

Kopernio *** STIAHNUTIE Mozilla / STIAHNUTIE Chrome

Kopernio je bezplatné rozšírenie, ktoré si nainštalujete do webového prehliadača (Mozilla, Chrome). Tento nástroj vám pomôže vyhľadať najlepší voľne dostupný odborný dokument vo formáte pdf. Kopernio prehľadáva:

- Predplatené plnotextové databázy (len v prípade, že vaša inštitúcia, alebo knižnica ma zaplatený prístup)
- Open access zdroje
- Repozitáre
- Databázy (PubMed a i.)
- Pre-print servery (Arxiv)
- Google Scholar

Po nainštalovaní rozšírenia je potrebné zvoliť či bude Kopernio vyhľadávať aj v licencovaných databázach, alebo len vo voľne dostupných zdrojoch. V poslednom kroku sa vyžaduje registrácia používateľa.

Ďalšie informácie vám poskytne Mgr. Miloš Húsenica na tel. čísle: 0960 423 375.