Z edície AOS 2018

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Manažment vo vojenstve

Autori: doc. Ing. Lubomír BELAN, PhD., doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD., doc. Ing. Jaroslav VARECHA, PhD.

ISBN: 978-80-8040-565-6

obsah (.pdf 360 kB)