Z edície AOS 2018

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Nástroj WASP a jeho využitie v krízovom manažmente

Autori: Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD.

ISBN: 978-80-8040-570-0

obsah (.pdf 132 kB)