Z edície AOS 2017

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Rodová rovnosť v ozbrojených silách

Autori: PhDr. Mária MARTINSKÁ, PhD., PhDr. Karol ČUKAN, Csc., PhDr. Pavel CZIBÁK, PhD.

ISBN: 978-80-8040-556-4

obsah (.pdf 58 kB)