Z edície AOS 2017

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Sociologická analýza disponibilných skupín

Autori: doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD., dr. hab. Prof. nzw. Jan MACIEJEWSKI

ISBN: 978-80-8040-559-5

obsah (.pdf 158 kB)