Z edície AOS 2016

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Hlavňové zbrane

Autori: doc. Ing. Peter LISÝ, PhD., Ing. Lukáš BRIDIK, PhD., kpt. Ing. Peter PERUN

ISBN: 978-80-8040-540-3

obsah (.pdf 89 kB)