Z edície AOS 2016

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Udržitelnosť subjektú v humanitární operaci

Autori: prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D., Ing. Monika CABICAROVÁ

ISBN: 978-80-8040-541-0

obsah (.pdf 357 kB)