Z edície AOS 2016

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Udržitelnosť subjektú v humanitární operaci

Autori: Mgr. Zuzana Berníková, Mgr. Beáta Lehotská, Mgr. Lenka Nagyová

ISBN: 978-80-8040-538-0

obsah (.pdf 183 kB)