Z edície AOS 2015

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Electronic Warfare In The Information Age

Autori: Assoc. Prof. Eng. Laurian GHERMAN, PhD., Cosmina oana ROMAN, Assoc. Prof. Eng. Marcel HARAKAĽ, PhD.

ISBN: 978-80-8040-512-0

obsah (.pdf 120 kB)