Z edície AOS 2015

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Základy kvantovej mechaniky

Autori: prof. Ing. Ján MUDROŇ, CSc.

ISBN: 978-80-8040-517-5

obsah (.pdf 189 kB)