Z edície AOS 2014

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

Rádiolokátor P-37MSK

Autori: doc. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD., doc. Ing. Zdenek MATOUŠEK, PhD., Ing. Mikuláš ŠOSTRONEK

ISBN: 978-80-8040-494-9

obsah (.pdf 188 kB)