Z edície AOS 2014

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

prcs m

Autori: Ing. Michal TURČANÍK, PhD.

ISBN: 978-80-8040-504-5

obsah (.pdf 120 kB)