Z edície AOS 2013

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

mankomp2

Autori: PhDr. Jaroslav NEKORENEC, PhD., Ing. Ľubomír BELAN, PhD., doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD.

ISBN: 978-80-8040-478-9

obsah (.pdf 100 kB)