Z edície AOS 2013

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

vojlogistika m2

Autori: doc. Ing. Miroslav ŠKOLNÍK, PhD., Ing. Stanislav MORONG, PhD.

ISBN: 978-80-8040-485-7

obsah (.pdf 159 kB)