Z edície AOS 2017

Rodová rovnosť v ozbrojených silách

Autori: PhDr. Mária MARTINSKÁ, PhD., PhDr. Karol ČUKAN, Csc., PhDr. Pavel CZIBÁK, PhD.

ISBN: 978-80-8040-556-4

obsah (.pdf 58 kB)