Analytické časti publikované v knižných publikáciách a zborníkoch

Polia označené * sú povinné.

PODKLADY PRE EPČ NAHRAJTE VO FORMÁTE PDF (NÁZOV SÚBORU BEZ DIAKRITIKY) V SPODNEJ ČASTI FORMULÁRA

Pre publikácie ABA, ABB, ABC, ABD je potrebné pripojiť plný text kapitoly alebo štúdie a titulný list publikácie (líce aj rub), obsah, úvod, poprípade predhovor, záver alebo doslov, tiráž, informácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie v elektronickej podobe.
Ostatné publikácie:

Kapitola: titulný list zdrojového dokumentu - publikácie, rub titulného listu, predslov, celý obsah, celý zoznam použitej literatúry, tiráž, celá kapitola z publikácie so zoznamom použitej literatúry, informáciu o recenznom konaní (ak je uvedená v úvode, závere a pod.)

Príspevok: titulný list zdrojového dokumentu - zborníka, rub titulného listu, predslov, celý obsah, celý zoznam použitej literatúry, tiráž, celý príspevok zo zborníka so zoznamom použitej literatúry, program konferencie, informáciu o recenznom konaní (ak je uvedená v úvode, závere a pod.), relevantné podklady o pozvaní - ak ide o pozvaný príspevok