Vytlačiť
Kategória: Nekategorizované
Návštevy: 126

Milan Rastislav Štefánik, astronóm a vedec, vojnový pilot a cestovateľ, politik a diplomat, generál francúzskej armády, zakladateľ československého štátu a československý minister vojny sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách.
Životopis (.pdf 265 kB)

Citácia:
ČAPLOVIČ, Miloslav. Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik [online]. Bratislava : Vojenský historický ústav, 5. 11. 2020. [cit. 2022-7-21] Dostupné na internete: <http://www.vhu.sk/5678-sk/general-dr-milan-rastislav-stefanik/>