Vážení čitatelia.

Dotazníkový prieskum informačnej gramotnosti mládeže je predĺžený a trvá do 31. 10. 2021.  Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti. Slovenská asociácia knižníc (SAK) ďakuje viac ako 600 respondentom, ktorí sa doteraz zapojili. Ostatní, ktorí si ešte nájdu čas a chuť vyjadriť sa k otázkam v dotazníku, sa ponúkajú možnosti prístupu k prieskumu:

Dotazník je dostupný na adrese https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38 alebo prostredníctvom QR kódu.

Informačný plagát s vloženým QR kódom TU.

Samostatný QR kód prieskumu – TU.

Váš pohľad a odoslaný anonymný dotazník je dôležitý pre ďalší rozvoj aj vašej akademickej knižnice. Ďakujeme.