Vážení čitatelia.

Na základe ponuky pani Buranskej, zástupkyne spoločnosti Jack Lewinson, vám Akademická knižnica AOS sprostredkovala bezplatný skúšobný prístup k databázam dokumentov z vydavateľstva Brill, ktoré sa zameriava na humanitné a spoločenské vedy, medzinárodné právo a ďalšie vedné oblasti.
Trial prístup: len v rámci Akadémie ozbrojených síl
Časové obdobie: 1. 10. 2021 – 30. 10. 2021

Brill Weapons of Mass Destruction - popis (.pdf 887 kB)
Brill US Intelligence on the Middle East 1945-2009 - popis (.pdf 913 kB)
Brill US Intelligence on Europe 1945-1995 - popis (.pdf 923 kB)
Brill US Intelligence on Asia, 1945-1991 - popis (.pdf 874 kB),
Brill Cold War Intelligence Online - popis (.pdf 904 kB),
Brill's Digital Library of World War I - popis (.pdf 930 kB).