V rámci informačného vzdelávania sa v aule dňa 8.10.2019 od 14:00 do 14:45 hod. uskutoční úvodná príprava k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) pre kadetov (1. a 2. ročníka) a ostatných záujemcov.

Kolektív AK