Vážení čitatelia,

z technických dôvodov (na strane Slovenskej národnej knižnice) bude pocas najbližších dvoch týždňov dochádzať k čiastočným výpadkom online katalógu akademickej knižnice.

Za spôsobený nekomfort pri využívaní našich online služieb sa vopred ospravedlňujeme.

Kolektív AK